Archív rozpracovaných objednávok

V tomto návode sa dozviete, čo sa deje s objednávkami na stole, ktoré nie sú dlhšiu dobu vyúčtované. Za určitých okolností môže nastať situácia, že na stole zostane otvorený doklad - nevyúčtovaná objednávka. Po správnosti by takáto situácia nemala mať dlhodobý stav, ak je na stole objednávka, je potrebné ju vyúčtovať, prípadne doklad ukončiť na dodací list, alebo tzv. odložením. V prípade, že na stole zostáva otvorená objednávka, táto nevstupuje do štatistík predaja a dokonca môže niektoré štatistické ukazovateľe skreslovať. Preto je vždy vhodné objednávku nejakým z vyššie spomínaných postupov ukončiť. Ak ale skutočne objednávka zostane na stole dlhšiu dobu otvorená, je po čase presunutá do tzv. archívu. Čo to znamená, a čo v takom prípade robiť sa dozviete nižšie v texte.

Nevyúčtované objednávky

Nevyúčtovaná objednávka prechádza niekoľkými fázami.

 1. Skrytie objednávky - objednávka, ktorá je otvorená viac ako 40 dní, sa automaticky v predaji prestane zobrazovať. Pre jej opätovné zobrazenie je potrebné pomocou filtra v predaji aktivovať zobrazenie objednávok starších ako 40 dní. 
 2. Archivácia objednávky - objednávka, ktorá je otvorená viac ako 35 dní, prechádza automaticky do archívu. Na stole, kde objednávka vznikla sa objaví symbol * a pri otvorení stola sa zobrazí informácia, koľko je na danom stole otvorených objednávok, ktorá sa nachádzajú v archíve a v akej celkovej cene.
  • K archivácii dochádza z dôvodu sprehľadneniu otvorených objednávok, aby sa v predaji nezobrazovali objednávky ktoré sú staršie ako 35 dní. Ak ich do tohto času obsluha neuzatvorila. 
  • Rovnako tak dochádza k tomuto kroku pre optimalizáciu a rýchlosť samotnej aplikácie, aby nebolo potrebné pri otváraní zoznamu objednávok načítavať aj tieto "staré" objednávky.
 3. Vymazanie objednávky - objednávka sa nachádza v archíve počas 9 mesiacov od jej vytvorenia. Následne je objednávka vymazaná s tým, že obsah objednávky sa posiela na kontaktný email reštaurácie. Aby bolo možné v prípade potreby objednávku nejakým spôsobom spracovať.

Spracovanie archivovanej objednávky

 1. Na stole s označením "*" sa nachádzajú archivované objednávky.
 2. Kliknutím na Viac zobrazíte vlastnosti stola.
 3. Kliknite na tlačidlo Archív.
 4. Nastavte filter pre zobrazenie všetkých objednávok.
 5. Kliknite na tlačidlo na danej objednávkeViac.
 6. Vyberte možnosť Upraviť.
 7. Kliknite na Vrátiť z archívu.
 8. Objednávka sa zobrazí na stole. 
 9. Po otvorení a pridávaní položiek do obejdnávky, sú tieto dátumovo odlíšené.
 10. Ukončite objednávku požadovaným spôsobom. (Vyúčtovaním, dodacím listom alebo odložene.)

Archív objednávok

Objednávky, ktoré boli presunuté do archívu sa zobrazujú na jednotlivých stoloch symbolom *. V histórii dokladov je ale možné si zobraziť všetky tieto objednávky.

 1. Kliknite v menu aplikácie na História dokladov.
 2. Z ponuky vyberte možnosť Archív obj.
 3. Vyberte objednávku, ktorú si prajete dodatočne spracovať a postupujte podľa krokov v časti Spracovanie archivovanej objednávky.
Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard