Odložený doklad - vytvorenie, dodatočné odoslanie na zariadenie

Občas sa dostaneme do situácie, že na fiskálnom zariadení nie je možné ukončiť doklad. Vtedy potrebujeme ukončiť doklad odložene, a dodatočne ho odoslať na zariadenie. 

Kedy táto situácia môže nastať:

 • Vypnutá fiskálna tlačiareň alebo registračná pokladnica.
 • Minul sa papier v zariadení.
 • Fiskálna tlačiareň je dočasne mimo prevádzky.
 • Manuálne účtovanie na nezávislej registračnej pokladnici.
 • Iná technická závada.
Postup riešenia:
 • Vytvorenie "Odloženého" dokladu
  1. Kliknite na tlačidlo Medzisúčet pre vyúčtovanie dokladu a vyberte požadovaný typ platidla. (Hotovosť / Šek / Príjem terminálom ...) 
  2. Kliknite na tlačidlo Ukončiť odložene (doklad už mohol takto vzniknúť vďaka poruche, vtedy tento bod preskočte).
 • Opätovné poslanie "Odloženého" dokladu na zariadenie.
  1. Kliknite na ikonu Menu a vyberte História dokladov.
  2. Zapnite filter na odložené doklady.
  3. Kliknite pri doklade na ikonu Viac a vyberte možnosť Odoslať na zar. (pre odoslanie dokladu na zariadenie).
Dodatočné odoslanie dokladu na zariadenie nespôsobí duplicitný odpis tovaru zo skladu. Nejedná sa o vytvorenie nového dokladu, len jeho vyúčtovanie na zariadení. V databáze dokladov sa nachádza stále len raz.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard