Vyúčtovanie otvoreného dokladu na stole (tlač účtenky)

Uzatvorenie otvoreného účtu prináša viacero možnosti:

 • Výber platidla (hotovosť, kredit, šek, atď)
 • Účtovanie celkovo alebo po jednotlivých osobách (rozúčtovanie na osoby)
 • Čiastočné odúčtovanie (napríklad od stola zo skupiny odchádza jedna osoba platí len svoje položky)
 • V prípade viacerých fiskálnych tlačiarní je možné vybrať, kde bude doklad vytlačený

Vyúčtovanie dokladu na zariadení vykonáte nasledovným postupom:

 • Vyberte stôl a doklad ktorý chcete vyúčtovať. 
 • Kliknite na ikonu Medzisúčet a vyberte požadovaný spôsob platby. 
 • Pred kliknutím na tlačidlo Ukončiť predaj, je možné rozhodnúť o spôsobe vyúčtovania na jednotlivé osoby.
  • Vyúčtovanie naraz, kliknutím na tlačidlo Ukončiť predaj. Ak sa počas účtovania delili položky na jednotlivé osoby, vytlačí sa doklad na všetky položky, ale na doklade sa zobrazí skrátený rozpis na jednotlivé osoby.
  • Ak sa počas objednávania delili položky na osoby je možné vyúčtovať konkrétnu osobu samostatne.
  • Pred ukončením je možné označiť položky, ktoré budú účtované a vyúčtovať tak len tieto. 

Kliknite na tlačidlo Ukončiť predaj a doklad sa vytlačí na prednastavenom zariadení, prípadne je možné vybrať, na ktorom zariadení sa má doklad vytlačiť.

Viac informácií o možnostiach rozúčtovania položiek dokladu na osoby sa dozviete v návode Rozúčtovanie na osoby v položkách otvoreného účtu.

Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard