Rozúčtovanie dokladu (účtu) na osoby v iKelp POS Mobile

V tomto návode vám vysvetlíme postup, akým je možné v aplikácii iKelp POS Mobile rozúčtovať vytvorenú objednávku na jednotlivé osoby. V aplikácii je možné rozúčtovanie ihneď pri tvorbe objednávky, kedy obsluha vie priamo osobám pridať objednávané položky, ale rovnako tak je možné aj dodatočné rozúčtovanie ak sa zákazník až pri platení rozhodne, že chce zaplatiť len to, čo si objednal on sám. Nižšie vám predstavíme obidva spôsoby rozúčtovania objednávky.

Rozúčtovanie na osoby pri vyúčtovaní dokladu

Zrejme najčastejšia situácia. Hostia si pri stole postupne objednávajú a následne ako odchádzjú, chcú postupne zaplatiť len nimi objednané položky. Ako túto situáciu riešiť v aplikácii iKelp POS Mobile, si môžete pozrieť v príslušnom videu. Nižšie je popísaný aj postup pre vyriešenie tejto situácie.

 • Otvorte si v predaji daný doklad a prejdite do možnosti Medzisúčet.
 • Označte položky, ktoré chce daný zákazník zaplatiť. Pozor na situáciu, že z niektorých položiek sa v doklade nachádza viacej kusov ( napr. v obejdnávke boli naúčtované dve kávy, ale zákazník chce platiť len jednu), vtedy je potrebné najprv toto množstvo rozdeliť. Rozúčtovanie účtovaných položiek je potrebné vykonať:
  • Kliknite na tlačidlo Rozdeliť.
  • Pomocou tlačidiel + alebo - nastavte požadovaný počet kusov danej položky ktoré chce zákazník uhradiť.
  • Označte ostatné položky ktoré bude zákazník platiť tak, ako boli pridané do objednávky. (Ak zákazník uhrádza všetky položky v rámci toho istého tovaru, daná položka sa označí fajkou. Ak sa účtuje len časť, v ľavej časti sa zobrazí počet kusov, ktoré sa budú zákzníkovi účtovať.)
  • Kliknite na tlačidlo Označené, a skontrolujte, či si zákazník praje vyúčtovať tieto označené položky.
  • Výberom príslušného platidla ukončíte predaj. V zozname sa následne zobrazia položky, ktoré ešte neboli účtované a je možné pokračovať v rozúčtovaní. 
 • Kliknutím na tlačidlo Rozdeliť vypnete možnosť pre rozúčtovanie položiek a môžete tak vyúčtovať zostávajúce položky objednávky.
  • Ak niektorí hostia u vás ostávajú a nebude sa tak účtovať celá objednávka, kliknutím na tlačidlo Zatvor je možné sa vrátiť späť do predaja a objednávku vyúčtovať neskôr.

Rozúčtovanie na osoby pri pridávaní položiek do objednávky

V tomto scenári si obsluha hneď rozdeľuje objednávané položky medzi jednotlivé osoby ich výberom zo zoznamu. Takto si vedia jednotliví zákazníci hneď skontrolovať výšku objednávky a obsluha vie následne jednoducho vyúčtovať konkrétnu osobu.

 • Otvorte si v predaji nový doklad a postupne kliknutím na tlačidlo s poradovým číslom osoby účtujte objednané položky na jednotlivé osoby.
  • V aplikácii je možné po vytvorení novej objednávky rozúčtovať položky na 4 osoby. Kliknutím na tlačidlo + Osoba je možné pridať ďalšie ak je to potrebné.
 • Následne, ako si hostia objednávajú vyberte príslušnú osobu a doplňte objednávku. 
  • Pomocou tlačidla Zobraziť možnosti na karte v predaji, je možné aj dodatočne prideliť naúčtovanú položku inej osobe, prípadne rozdeliť účtované množstvo a zadefinovať tak konkrétnym osobám konkrétne položky.
 • Obsluha vidí celkovú cenu objednávky jednotlivých osôb na danom stole a po výbere danej osoby je možné objednávku okamžite vyúčtovať výberom konkrétneho platidla. 
 • Po kliknutí na tlačidlo Medzisúčet sa zobrazí zoznam jednotlivých osôb s hodnotou nimi objednaných položiek. V tejto časti je možné ešte upraviť počet účtovaných položiek na vybranú osobu a výberom príslušného platidla vyúčtovať objednávku.
 • Po vyúčtovaní konkrétnej osoby je možné pokračovať vo vyúčtovaní výberom ďalšej osoby. 
  • Ak niektorí hostia u vás ostávajú a nebude sa tak účtovať celá objednávka, kliknutím na tlačidlo Zatvor je možné sa vrátiť späť do predaja a objednávku vyúčtovať neskôr.
Súvisiace návody:
Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard