Prechod z neplatcu na platcu DPH v iKelp POS Mobile

V tomto návode vám vysvetlíme, čo je potrebné v aplikácii vykonať pre správnu úpravu údajov po prechode na plátcu DPH.

  1. V menu aplikácie prejdite do nastavení O prevádzke.
  2. Kliknite na záložku Kontakt.
  3. Prejdite na Registračné údaje o spoločnosti a kliknite na tlačidlo Upraviť.
  4. V časti Plátca DPH vyberte možnosť Áno.
  5. Pre správne nastavenie DPH na kartách ponechajte možnosť Zmeniť DPH na skladových kartách aktívnu.
    • Dané nastavenie zabezpečí zmenu DPH na skladových kartách. (Predajná cena aj po zmene zostane zachovaná a k nej sa dopočíta cena bez DPH.)
    • Pozor, daná zmena je vykonaná na všetkých kartách. Ak máte v ponuke tovar, ktorý podlieha inej ako 20% DPH,  je potrebné si na týchto kartách nastaviť príslušnú výšku DPH manuálne.
  6. Zmeny potvrdíte kliknutím na tlačidlo Uložiť.

V ďalšom kroku odporúčame nahlásiť zmenu obchodných údajov aj na obchod(at)ikelp.sk. Nakoľko je iKelp POS Mobile účtovaný prostredníctvom kreditov, aby následné doklady na dobíjanie kreditu boli vystavované so správnymi údajmi.

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard