Evidencia dodávateľských dokladov

Okrem príjmu tovaru na sklad pomocou pokladničných dokladov alebo faktúr od dodávateľov, je možné robiť príjem aj podľa jednotlivých dodacích listov. Ak máte dodávateľa, ktorý dodáva tovar postupne, je možné si tento evidovať na základe jednotlivých dodacích listov. Celkovú cenu za dodaný tovar je následne možné porovnať s dodávateľskou faktúrou. Na tento účel v aplikácii slúži tzv. zberná dodávateľská faktúra, na ktorú je možné naviazať jednotlivé dodacie listy, čím je možné jednoducho a rýchlo overiť cenu voči dodávateľskej faktúre.

Príjem tovaru na sklad

Príjem tovaru na sklad prebieha na základe zaevidovaných dodacích listov. Následná zberná faktúra slúži ako finančný doklad, pre kontrolu a porovnanie dokladu od dodávateľa. Na zbernej faktúre je možné si pomocou stavu evidovať uhradenosť dokladu, prípadne rôzne poznámky.

Evidencia dodacích listov

  1. V menu Sklad vytvorte nový skladový doklad kliknutím na + Príjemka.
  2. Druh skladového príjmu vyberte Nákup tovaru dodacím listom.
  3. Vyberte Dodávateľa zo zoznamu kontaktov. (Je dôležité, aby na všetkých dokladoch bol rovnaký. Na základe kontaktu následne systém zobrazuje nenaviazané dodacie liste na dodávateľskú zbernú faktúru.)
  4. Pridajte do dokladu jednotlivé prijímané položky.
  5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
  6. Postupujte rovnako aj pre ostatné dodacie listy.

Zberná faktúra

Po kompletnom zaevidovaní dodacích listov od dodávateľa a doručení vyúčtovacej faktúry vytvorte zbernú faktúru v aplikácii pre kontrolu dodaného tovaru.

 1. V menu Sklad vytvorte nový skladový doklad kliknutím na + Príjemka.
 2. Druh skladového príjmu vyberte Nákup tovaru zbernou faktúrou.
 3. Vyberte Dodávateľa zo zoznamu kontaktov.
 4. V časti Dodacie listy kliknite na Pridať doklad a vyberte doklady zo zoznamu. (V zozname sa zobrazujú doklady, ktoré nie sú naviazané na žiadnu zbernú faktúru, vyberte len tie, ktoré sú účtované danom faktúrou.)
 5. Označte doklady pre naviazanie na faktúru a kliknite na + Vybrať, alebo + Vybrať všetky pre výber všetkých zo zoznamu.
  • Kliknite na Pridať manipulačné poplatky, ak sú na doklade naúčtované ďalšie poplatky súvisiace s dodávkou tovaru.
 6. Kliknite na Uložiť.

Možnosti zbernej faktúry

Po zaevidovaní a uložení dokladu je možné po kliknutí na tlačidlo >>Viac vykonať:

 • Upraviť - upravenie dodávateľskej faktúry kde je možné definovať stav dokladu, stav uhradenosti alebo pridať poznámku.
 • Vytlačiť - tlač zoznamu položiek jednotlivých dodacích listov sumárne.
 • Podrobný - tlač položiek rozdelený podľa jednotlivých dodacích listov.
Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard