Skladová karta - záložka Pre verejnosť

V tomto článku sa nachádza popis záložky Pre verejnosť skladovej karty. Nakoľko sa jedná o záložku s rôznymi funkciami, rozhodli sme sa jej venovať nezávislý článok.

Záložka Pre verejnosť na skladovej karte

Záložka Pre verejnosť na skladovej karte

  • Dostupnosť - nastavenie definuje dostupnosť karty. Nastavením je možné definovať, či sa bude karta zobrazovať v zozname na výber pre zákazníkov.

  • Názov variant - Názov spoločnej varianty. (Napr. pre džúsy Cappy s príchuťami môže byť názov Cappy džús. Bližšie informácie o variantách ich využitie aj jednotlivé nastavenia nájdete v návode Nastavenie variantných kariet v iKelp POS Mobile.)

  • Príchuť - variantná vlastnosť karty. Ak sú karty zviazané variantným názvom, táto vlastnosť označuje, v čom sa karty líšia. (Napr. názov spoločnej varianty je Cappy džús a variantná hodnota vlastnosti Príchuť bude príchuť jednotlivých džúsov. Napr. Jahoda. Nastavenie priamo súvisí s nastavením variánt.)

  • Prajete si - vlastnosť z ktorej je potrebné vybrať práve jednu hodnotu. (Napr. pri minerálke chladená alebo nechladená. Viac o nastavení a zobrazení pre zákazníka sa dozviete v návode Vytvorenie ponuky nápojov z viacerých príchutí - zjednodušená evidencia "Prajete si".)

  • Volitelné - vlastnosť, z ktorej je povolené vybrať ktorúkoľvek hodnotu. (Vhodné ako doplňujúce informácie, napr. s ľadom.)

  • Výber - vlastnosť, z ktorej je možné vybrať maximálne jednu hodnotu.

  • Ponuka dňa - karta bude pridaná do zoznamu "Ponuka dňa". Tieto karty sa zobrazia zákazníkovi pri zosnímaní QR kódu na stole. (Bližšie informácie o tejto možnosti ako aj jednotlivé nastavenia sa dozviete v návode Nastavenie zoznamu Naše špeciality.)

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard