Kampane v iKelp POS Mobile

V tomto návode vám bližšie predstavíme Kampane v aplikácii iKelp POS Mobile. Kampane slúžia ako nástroj pre generovanie zľavových kupónov a zľavových poukážok. Vytvoríte kampaň pre generovanie zľavových kódov alebo poukážok, ktoré následne odovzdávate zákazníkom. Kampaň možno chápať ako súbor pravidiel pre následne generované kupóny, v ktorej definujete ich názov, platnosť a pod.

Kampaň

 1. Pre otvorenie zoznamu kampaní kliknite v Menu aplikácie na Kampane, alebo kliknutím na možnosť Kontakty a Kampane. 
 2. Zobrazí sa zoznam aktívnych kampaní. V zozname je zobrazený názov kampane, jej platnosť a informácia či sa jedná o kampane pre zľavové kupóny (K), zľavové poukážky (P) alebo zľavy (Z)
 3. Kliknutím na tlačidlo Viac, sa zobrazí zoznam vygenerovaných kupónov alebo poukážok ak sa jedná o kampane, prípadne priamo nastavenia ak sa jedná o Zľavy
 4. Pri kupónoch, alebo poukážkach je možné kliknutím na tlačidlo Nastavenia na navigačnej lište v zozname kupónov zobraziť nastavenia danej kampane.

Navigačný panel aplikácie

Navigačný panel aplikácie - Zoznam kampaní

Navigačný panel aplikácie - Zoznam kupónov

 • Späť - návrat na predhádzajúcu stránku.

 • Nová - kliknutím na tlačidlo Nová, sa zobrazí formulár pre vytvorenie novej kampane. V tomto je následne potrebné vybrať, či bude daná kampaň definovať zľavové kupóny alebo poukážky. 
  • Zľavový kupón - s kupónom má zákazník zľavu v hodnote kupónu. Bližšie informácie o tejto možnosti sa dozviete v návode Zľavový kupón. (Príklad: Zľava 2€ pri 12€ objednávke.)

  • Zľavová poukážka / JÚP - predaj tovaru či služby dopredu za výhodnú cenu. Tiež jednoúčelový poukaz, kde predajom zákazník získava konkrétny tovar / službu pri jeho uplatnení. Viac informácií o tejto možnosti sa dočítate v návode Zľavová poukážka(Príklad: Večera pre dvoch, Espresso za 1€.)

  • Darčeková poukážka - zákazníkom môžete ponúknuť aj darčekové poukážky. Jedná sa o poukážky, ktoré môžete predávať v rôznych cenách a zákazníci môžu následne tieto poukážky použiť pri nákupe tovaru / služby, kedy sa im hodnota poukážky odpočíta z ceny nákupu maximálne do výšky ich hodnoty. Pozor nejde o VÚP tj viacúčelový poukaz, dph je odvádzaná priamo pri predaji poukážky.

  • Akcia 2 + 1 -  predaj tovaru alebo služieb v zvýhodnených balíčkoch. V rámci tejto kampane je možné nastaviť počet kusov, ktoré si má zákazník pre získanie akcie nakúpiť. Viac informácií sa dočítate v návode Akcia 2 + 1.(Príklad: akcia 3+1 - nakúp tri produkty a štvrtý bude zadarmo, prípadne za polovicu, alebo za konkrétnu cenu napr. 1€. Rovnako je možné nadefinovať, že napr. pri zakúpení 3 výrobkov z určitej kategórie bude na všetky aplikovaná zľava.) 

  • Zľava pre všetkých - zľavnené predajné ceny platné pre všetkých zákazníkov. zľavy platné pre všetkých, aj anonymných. Po výbere tohto typu zľavy, sa nadefinované zľavy na položky alebo na kategórie aplikujú pri výbere položky do predaja všetkým zákazníkom bez nutnosti výberu kontaktu. Ak bude zľava platná v danom čase, na učtovanej položke ktorá sa v zľavách nachádza bude zľava aplikovaná. Ďalšie informácie o zľavách sa dozviete v návode Nové zľavy v iKelp POS Mobile(Príklad: Zľava 30% nealko.)

  • Zľava pre vybraných - akciové zľavy určené vybraným zákazníkom. akciové zľavy určené vybraným zákazníkom. Zľavy sú definované len na konkrétne kontakty. Aby sa zľavy pre zákazníka aplikovali, musí mať tento zľavy pridelené a pri predaji je potrebné mať vybratý konkrétny kontakt. Ďalšie informácie o zľavách sa dozviete v návode Nové zľavy v iKelp POS Mobile(Príklady: Zľava 12% pre VIP zákazníkov na všetko.)

  • Akcia 1+1 - tento typ kampaní je vhodné využívať vtedy, ak chcete predávať tovar a k nemu pridávať ďalší kus zdarma. Viac o možnosti predaja sa dočítate v návode Akcia 1+1.

  • Klub odmena členov - odmena za nákup pre členov Klubu. Motivujte zákazníkov, aby sa zeregistrovali, čím získajú možnosť zbierania bodov za nákup. Napríklad odmena 1% za nákup pre členov klubu. Viac o možnosti Klubových výhod sa dozviete v návode Klub odmena členov.

  • Klub odmena pre vybraných členov - odmena za nákup pre vybraných členov Klubu. Motivujte zákazníkov, aby sa zeregistrovali a dostali sa medzi vybraných členov, čím získajú možnosť zbierania ešte vyššieho počtu bodov za nákup. Napríklad odmena 2% za nákup pre vybraných členov klubu. Viac o možnosti Klubových výhod sa dozviete v návode Klub odmena pre vybraných členov.

 • Verní zákazníci - viac o možnostiach a nastaveniach sa dozviete v návode Verní zákazníci - systém zliav.
 • Návod - odkaz na príslušný návod danej časti aplikácie.

Zoznam platných kampaní

Zoznam platných kampaní

V zozname kampaní sa nachádza aj filter, pomocou ktorého je možné zobraziť, ktoré kampane sú platné na príslušné obdobie. 

 • Filter - možnosť filtrovania v zozname kampaní.

  • Filter - kliknutím na ikonu sa zobrazí kalendár. Výberom niektorého dňa v kalendári sa automaticky vyfiltruje celý týždeň a zobrazia sa kampane, ktoré sú platné pre toto obdobie.
  • Dnes, Zajtra, Týždeň, Ďalší týždeň - rýchli filter pre zobrazenie časového úseku. Na základe tohto filtra je možné zobraziť kampane, ktoré už boli nadefinované, ale sú platné až od určitého dátumu a času.
  • Akt. - zobrazenie len aktívnych, aktuálne platných kampaní. 

Zoznam aktívnych kampaní a zliav

 • Názov - názov kampane.
 • Poradie - poradie sa zobrazuje pri nadefinovaných zľavách. Pomocou poradia je možné definovať aj tzv. prioritu zliav. To znamená, že je možné definovať poradie v akom sa budú aplikovať zľavy z jednotlivých cenníkov. (Napr. karta sa môže nachádzať v jednom čase aj v dvoch cenníkoch. Jeden je platný stále, v ktorom je nadefinovaná zľava napr. 5%, ale v určitú hodinu chcete na vybraný tovar ponúkať určitým zákazníkom zľavu 15%. Priorita cenníka s 5% zľavou bude napr. 100 a cenníka s 15% bude 90. ten sa teda aplikuje skôr ak je platnosť oboch súbežná.)
 • Dátum platnosti - platnosť cenníka od kedy do kedy platí.
 • Platnosť v dňoch - ak je cenník definovaný na konkrétny deň, tento sa v zozname zobrazí. Ak je platný na viacero dní, zobrazia sa skratky týchto dní.
 • Vybraným / Všetkým - skupina definuje, pre koho je vytvore
 • Viac - v prípade zliav, sa zobrazia nastavenia zľavy. V prípade kupónov alebo poukážok, po kliknutím na tlačidlo sa zobrazí zoznam voľných kupónov pre danú kampaň. V zobrazenom okne je následne možné sledovať pohyb týchto kupónov, kloľko ich je voľných, koľko je priradených, odovzdaných, použitých alebo zrušených. Kliknutím na tlačidlo Nastavenia na navigačnom panely aplikácie je možné zobraziť nastavenia danej kampane.
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard