Úhrady - zoznam

V tomto návode vám predstavíme zoznam úhrad v aplikácii iKelp POS Mobile. Zoznam úhrad zobrazíte po kliknutí na tlačidlo Pokladňa úkony v menu aplikácie, následne vyberte možnosť Úhrady.

Navigačný panel aplikácie

Zoznam úkonov, ktoré je možné v zozname úhrad vykonať

Navigačný panel aplikácie v zoznam úhrad dokladov

 

 • Späť - návrat na predchádzajúcu obrazovku.

 • Návod - po kliknutí sa zobrazí príslušný návod pre danú časť aplikácie.

Zoznam úhrad

Rozšírený filter a zoznam úhrad 

Rozšírený filter v zozname úhrad dokladov

 

 • Filter - kliknutím na tlačidlo sa zobrazí rozšírený filter pre filtrovanie úhrad. 

  • Zariadenie - zobrazenie úhrad len pre vybrané zariadenie na ktorom bol vytlačený doklad.
  • Pokladňa - finančná pokladňa, pre ktorú sa zobrazujú záznamy.
  • Od dátumu / Do dátumu - zobraziť len doklady, ktoré majú nastavený dátum v uvedenom rozsahu.
  • Kontakt - zobraziť len úhrady prislúchajúce danému kontaktu. Doklady, resp. úhrady na zákazníka je možné filtrovať po zadaní mena, priezviska alebo emailovej adresy.
  • Užívateľ - zobrazenie úhrad len k dokladom vytvoreným daným užívateľom.
  • Druh - zobraziť len vybrané druhy úhrad k dokladom.
  • Stav - zobraziť len úhrady vo vybranom stave.
  • Filter - filtrovanie úhrad k odloženým alebo odoslaným dokladom.
  • Uzávierka - zobraziť len úhrady k vybranej uzávierke.
  • Platobný terminál - filtrovanie úhrad na základe platobného terminálu cez ktorý bola úhrada realizovaná.

Popis údajov zobrazených na úhrade dokladu

 • Skrátené číslo úhrady - skrátené číslo úhrady (záznamu vo finančnej pokladni).
 • Dátum - dátum zapísania úhrady na doklad.
 • Druh úhrady - spôsob úhrady dokladu (hotovosť, kartou, online...)
 • Celková výška úhrady - výška úhrady zapísaná na doklade.
Skratky zobrazené na úhrade
  • P - príjem, v závislosti od druhu platidla sa môže jednať o príjem hotovosťou, platobnou kartou, šekom.
  • O - online platba realizovaná cez platobnú bránu.
  • V - výdaj.
  • D - pokladňa donáška a druh pohybu v danej pokladni.
  • Od. - odložená úhrada. Doklad, na ktorý je viazaná úhrada zatiaľ nebol odoslaný do systému eKasa.

Kliknutím na Viac pri zázname danej úhrady sa zobrazí jej detail. Následným kliknutím na Doklad, sa zobrazí príslušný finančný doklad, na ktorý je úhrada naviazaná.

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard