Hodnotenie obsluhy - nastavenia

V tomto článku vám predstavíme nastavenie, pomocou ktorého viete povoliť alebo zakázať fukcie Inteligentného stola v miestnostiach a na stoloch.

Nastavenia funkcie Hodnotenia obsluhy v detaile miestnosti alebo stola

Nastavenia funkcie Hodnotenia obsluhy v detaile miestnosti alebo stola

 • Pre zobrazenie nastavení kliknite v Menu aplikácie na možnosť Miestnosti a stoly
 • Vyberte požadovanú miestnosť, alebo konkrétny stôl kde chcete upraviť nastavenia a kliknutím na Viac zobrazíte rozšírenú ponuku.
 • Prejdite do záložky Rozšírené.
  • Aby bolo možné hodnotiť obsluhu, je potrebné mať povolené nastavenie
   • Povoliť zákaznícky prístup - nastavenie povoluje zákazníkom pristupovať na detail stola po osnímaní QR kódu na stole. V prípade, že dané nastavenie nebude aktívne, nie je možné využívať funkcie Inteligentného stola.
   • Povolené akcie - Všetky / Hodnotenie zákazníkom - definuje, či sa v detaile stole zobrazí táto možnosť pre zákazníka. Pri nastavení Všetky sa ponúkajú všetky možnosti, prípadne je možné definovať len konkrétne.
Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard