Verní zákazníci - vernostné karty

  • Prefix vernostných kariet - ak používate vernostné karty pre zákazníkov, pre ich jednoduchšiu identifikáciu v systéme, je možné zadať prefix, to znamená počiatočný kód zhodný pre všetky zákaznícke karty. Následne systém pri zaregistrovaní kódu vie, že sa jedná o zákazníka a nehľadá kód v zozname tovarov. (Dohoda, pre používanie prefixu zákazníckych kariet je 91 - 99.)
  • Použiť zákaznícke číslo - Ak kontakt nemá vygenerovanú zákaznícku kartu, pri zobrazení zákazníckej karty sa mu vygeneruje zákaznícke číslo.
  • Zákaznicke číslo
    • EAN / Kód - formát pre generovanie kódu zákaznickej karty. Pri EAN budú použité len čísla pre štandard EAN13. V prípade použita kódu bude tento kratší a bude obsahovat tiež písmená.
    • Prefix - ktorý sa použije pre generovanie identifikátora zákazníckej karty.
    • Číslo prevádzky- identifikátor prevádzky. Ľubovoľné číslo, které sa vloží do EAN kódu zákaznickej karty.
  • Typ kódu karty - typ kódu zákaznickej karty. V akom tvare se bude kód zákazníka zobrazovať. Zákazník si vo svojom profile môže zobraziť kód karty vo formě EAN alebo QR kódu. Obsluha už len načíta kód priamo z obrazovky jeho mobilu, čím sa urýchli jeho vyhľadanie v systéme.

Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard