Zoradiť podľa:
Počet položiek: 18
V tomto návode sa nachádza popis zoznamu kariet Kredit ako aj návod na nastavenie pravidiel ich dobíjania a expirácie. Viac...
V tomto článku je popis kreditného systému v aplikácii iKelp POS Mobile, na čo slúži a ako ho v aplikácii využívať. Viac...
V tomto článku je popis tovarovej položky kredit. Možnosti, ktoré je na karte možné vyplniť ako aj odkazy na súvisiace články. Viac...
V návode sa nachádza popis jednotlivých prvkov formulára v histórii pohybov v kredintých účtoch zákazníkov. Viac...
Návod popisuje ručnú úpravu kreditu v účte zákazníka. Viac...
Návod s popisom a definovaním Zliav v aplikácii iKelp POS Mobile. Viac...
V tomto návode je popísaný postup čerpania kreditu, a popísané jednotlivé spôsoby ukončenia kreditu. Viac...
V tomto návode popisujeme používanie kupónov v aplikácii iKelp POS Mobile. Možnosť ich generovania a uplatňovania. Viac...
V tomto článku je popísané, akým spôsobom je možné v aplikácii zadávať a definovať zľavy. Viac...
V tomto návode je popísaná úprava kupónov v iKelp POS Mobile. Viac...
Popis kampaní, ktoré je možné vytvárať v aplikácii iKelp POS Mobile. Zoznam aktívnych kampaní, vytváranie nových alebo editovanie existujúcich. Viac...
V tomto návode je popísaný zoznam kupónov vygenerovaných pre jednotlivé kampane, možnosť ich filtrovania a vysvetlenie jednotlivých informácií na konkrétnom zázname v zozname. Viac...
V tomto článku sa dozviete viac o možnostiach vytvorenia zľavových poukážok. Tieto sú určené pre predaj konkrétnych tovarov alebo služieb za zvýhodnené ceny. Viac...
V tomto článku je popísaný základný princíp fungovania akcie 1+1. Viac...
V tomto návode sa dozviete viac o možnostiach vytvorenia darčekových poukážok v aplikácii. Tieto poukážky si môžu vaši zákazníci nakúpiť a následne ich darovať. Obdarovaný má možnosť si za danú sumu vybrať akýkoľvek tovar a pri uplatnení poukážky je jej hodnota z nákupu odpočítaná. Viac...
Návod popisujúci predaj a vyúčtovaniu uplatnenie jednoúčelových poukazov v aplikácii iKelp POS Mobile. Viac...
V tomto návode sa nachádza popis jednotlivých nastavení systému Verní zákazníci a Klub verných zákazníkov. Viac...
V tomto článku je popísaný základný princíp fungovania akcie 2+1. Viac...
GoPay VISA, MasterCard