Zoradiť podľa:
Počet položiek: 37
Návod: Úprava položiek dokladu v iKelp POS Mobile - zmena množstva, rozdelenie položiek - poznámka, zmena osoby - zmena ceny Viac...
Návod: Pridávanie položiek do dokladu v iKelp POS Mobile - pridávanie položiek na osoby - okamžitá zmena množstva - prehľad a oprava objednávky - zadávanie pomocou PLU Viac...
Návod: Prvé prihlásenie do služby iKelp POS Mobile - zadanie webovej adresy a prihlasovacích údajov - autorizácia zariadenia - rýchle prihlasovanie čašníkov Viac...
Návod: Vychystávanie nápojov a jedál na zariadení v iKelp POS Mobile - princíp fungovania virtuálnej bonovačky - označovanie položiek ako Hotové - oprava položiek - filter na miestnosti a čašníkov Viac...
Nastavenie zariadení, obsluha hostí, nahadzovanie položiek, účtovanie, práca s pokladňou a uzávierky. Viac...
V tomto článku je popísaná možnosť rozúčtovania dokladu na osoby či pri vyúčtovaní dokladu, alebo priamo pri pridávaní položiek do objednávky. Viac...
Návod, ako presunúť otvorený účet na iný stôl v reštauračnom systéme iKelp POS Mobile. Viac...
V tomto návode sa dozviete, akým spôsobom je možné v aplikácii iKelp POS Mobile účtovať polovičné porcie. Viac...
Návod popisuje ako zlúčiť dva otvorené účty do jedného v reštauračnom systéme iKelp POS Mobile. Viac...
V tomto článku je popísaný postup, pre presun položiek do nového dokladu. Postup je možné zvoliť vtedy, ak si niektorý zo zákazníkov presadá k inému stolu a pod. Viac...
Návod, ako odoslať odložený doklad na zariadenie. Táto situácia nastane najčastejšie v prípade dočasného výpadku fiskálnej tlačiarne alebo registračnej pokladnice. Viac...
Návod na vyúčtovanie otvoreného dokladu na stole s možnosťou účtovania po jednotlivých osobách. Viac...
Návod popisuje ako rozdeliť otvorený účet na dva samostatné v reštauračnom systéme iKelp POS Mobile. Viac...
V detaile stole je možné zobraziť aktívne zákaznícke zariadenia, z ktorých zákazníci odsnímali QR kód. V tomto zozname je vidieť, kto je na danom zariadení prihlásený a kde sa nachádza. V prípade potreby, ako napríklad vznikania nových notifikácií, keď pri stole nikto nie je, zariadenie je možné zablokovať.... Viac...
Pri použití jednoduchého prehlásenia v aplikácií iKelp POS Mobile sa automaticky uzamkne obrazovka a pre opätovné vstúpenie do predaja je potrebné sa prihlásiť heslom, alebo kartou (rovnakým heslom, ako sa používa v jednoduchom prihlásení). Táto možnosť je prístupná len ak je zariadenie autorizované.... Viac...
Pri používaní vychystávania je na tlačidle zobrazujúcom položky na vychystanie vyobrazený aktuálny počet položiek, ktoré je potrebné ešte vychystať. V tomto prípade je potrebné vychystať 8 položiek. Číslo označuje celkový počet položiek, nie ich množstvá. Ak bude v obednávke 3x veľké pivo ako jedna položka... Viac...
Osamostatnenie položiek do nového dokladu je vhodné, ak potrebujete niektoré položky dokladu presunúť do nového dokladu, ktorý nechcete priamo vyúčtovať. Ak chcete položky z dokladu rozdeliť len pre jednotlivé vyúčtovanie, je jednoduchšie použiť čiastočné vyúčtovanie. O rozúčtovaní dokladu sa viac dočítate... Viac...
Návod popisuje možnosť vytlačenia potvrdenia o odloženom doklade. V akom formáte je možné ho tlačiť, a s akými informáciami, prípadne na akom zariadení. Viac...
Pre zobrazenie informácií o tom, koľko dokladov bolo vystornovaných, alebo koľko položiek storna bolo poslaných na bonovacie tlačiarne stačí prejsť v bočnom menu na položku Nástenka . V prehľade sú zobrazené informácie o vystornovaných dokladoch, počte vystornovaných položiek a počte vystornovaných položiek,... Viac...
Postup pre zaevidovanie otvorenia fľaše počas predaja pre účely evidencie alkoholu a výkazu SBL. Viac...
V návode je popísaný odporúčaný scenár predaja polovičných, detských porcií v aplikácii iKelp POS Mobile. Viac...
Popis úvodnej obrazovky aplikácie iKelp POS Mobile, jednotlivých funkcií s odkazmi na konkrétne návody. Viac...
V tomto návode nájdete postup pre vykonanie čiastkovej - kombinovanej platby v aplikácii iKelp POS Mobile. Viac...
V tomto návode vám predstavíme režim rýchleho účtovania, kde nie je pri vytváraní dokladu potrebné vyberať stôl, ale len sa naúčtujú položky a doklad sa hneď ukončí. Viac...
V tomto návode nájdete postup pre tlač priebežného stavu účtu v iKelp POS Mobile. Viac...
V tomto článku je popísaný postup refundácie dokladu v iKelp POS Mobile. Viac...
Článok popisu situáciu, ak nie je možné dať zákazníkovi ihneď pokladničný doklad. Vystavíte mu paragón, ktorý je následne do aplikácie zaevidovaný a odoslaný na portál Finančnej správy. Viac...
V tomto návode je popísané, akým spôsobom je možné informovať čašníkov, ktorí pripravujú stôl o rôznych špecifikách, napr. pre prípravu špefického príboru pre konkrétny typ jedla. Viac...
Tlač on-line a off-line dokladu z aplikácie iKelp Pokladňa a sklad. Viac...
V tomto návode je popísaná možnosť zapnutia zadávania sprepitného - tipu pri online objednávke. Viac...
Besteron VISA, MasterCard